PROJEKT – Pořízení nových technologií pro Nástrojárna-Svoboda s.r.o.

Číslo projektu:

CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016188

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Datum zahájení/ukončení projektu:

1. 5. 2019 – 30. 4. 2020

Celkové způsobilé náklady:

1 310 370,00 Kč (z toho dotace je 45%)

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení nových technologií pro společnost NÁSTROJÁRNA – SVOBODA s.r.o.  Společnost vznikla v roce 2015 a je malým podnikem, což odpovídá požadavkům Výzvy VIII. programu Technologie. Projektem je řešen nákup 4 ks technologií (rovinná bruska, EDM vrtačka, elektrický závitořez a vertikální výměník nástrojů k CNC fréze). Nákupem těchto technologií dojde k zvýšení produktivity práce, efektivity, ale především kvality výroby.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Partneři